Saturday, October 29, 2011

rare occasion...

...Na makasalo sa kainan ang isang Kris Aquino!
Photobucket

No comments: