Monday, August 13, 2007

90s atlas komiks revisited

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

If there’s one era in the history of Philippine Komiks industry that I can discuss with authority—that’s the early 90s. I got in as Atlas Publishing editor in 1989, and stayed until 1996—short-lived if I have to describe that stint.
Nakatuwaan kong halungkatin ang mga lumang komiks ng Atlas noong early 90s. Okey pa naman ang mga drawings at mga kuwento. Pero pangit na ang paraan ng pagkukulay, tamad na ang mga art director at artists sa paglalagay ng titles lalo na sa cover dahil may Pagemaker 2.0 na, na puwedeng maggawa ng title.
Naglagay ako ng mga sample pages ng early Atlas early 90s komiks sa Philippine Komiks Message Board ni Gerry Alanguilan. Ang purpose ko ay para makita ng mga readers kung may pagkakaiba ba ang komiks noon ng Atlas sa ilalabas ng Sterling come September 4, 2007.
Huwag na nating isama sa comparison ang komiks ng Atlas sa panahong kontrolado na ito ng National Bookstore tutal ay nasa ICU at naghihingalo na ang komiks nang mga panahong iyon—and anything on its deathbed is ugly.

1 comment:

Rock Junkie said...

baka meron ka nung Mr Flo na karton karakter dati, please post! thanks!